Seminar za teoriju brojeva i algebru 2013/2014


Ljubica Baćić: O proširenju D(4)-para {k-2, k+2} I
2.10.2013.

Marcel Maretić: Kontraprimjeri za lokalno-globalni princip
9.10.2013.

Rozarija Jakšić: Mahlerova i Koksmina klasifikacija realnih brojeva
16.10.2013.

Ljubica Baćić: O proširenju D(4)-para {k-2, k+2} II
23.10.2013.

Andrej Dujella: Separacija korijena cjelobrojnih polinoma
13.11.2013.

Alan Filipin: O proširenju Diofantovih trojki
4.12.2013.

Miljen Mikić: O Mordell-Weilovoj grupi i izogenijama familija eliptičkih krivulja
11.12.2013.

Ivan Tomašić (Queen Mary University of London):
Diferencijske jednadžbe i iznimni polinomi
10.2.2014.

Ana Barbir: Modularna metoda za rješavanje diofantskih jednadžbi
12.3.2014.

Sanda Bujačić: Diofantski problemi sa sumama djelitelja
19.3.2014.

Alan Filipin: Gornja ograda za broj D(4)-petorki
9.4.2014.

Peter Bruin (University of Warwick):
Computational aspects of modular Galois representations
4.6.2014.

N. Saradha (Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai):
Squares in products of factorials
9.9.2014.

Zdravko Čuka: Eliptičke funkcije
24.9.2014.


Natrag na polaznu stranicu Seminara