Seminar za teoriju brojeva i algebru 2011/2012


Filip Najman: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva
12.10.2011.

Luka Lasić: Zakreti eliptičke krivulje y2 = (x - e1)(x - e2) (x - e3) ranga barem 2 iznad Q(t)
2.11.2011.

Alan Filipin: Nova ograda za broj Diofantovih petorki
23.11.2011.

Ljubica Bačić: Problem proširenja parametarske familije D(4)-trojki {k+2, 4k, 9k+6}
18.1.2012.

Petra Tadić: O specijalizacijskom homomorfizmu
1.2.2012.

Matija Kazalicki: Kongruentni brojevi i brojevi klasa imaginarnih kvadratnih polja
15.2.2012.

Ivan Soldo: Proširenja nekih D(-1)-trojki u imaginarnim kvadratnim poljima I
11.4.2012.

Dijana Kreso (Technische Universität Graz):
Primjena Bilu-Tichy teorema na diofantsku jednadžbu -1k + 2k + ... + (-1)x xk = g(y)
18.4.2012.

Ivan Soldo: Proširenja nekih D(-1)-trojki u imaginarnim kvadratnim poljima II
25.4.2012.

Alan Filipin: Relativna ograda za veličinu trećeg elementa u D(-1)-četvorki
2.5.2012.

Filip Najman: Rast ranga eliptičkih krivulja u Galoisovim proširenjima
9.5.2012.

Sanda Bujačić: Grinsteadova metoda za rješavanje simultanih pellovskih jednadžbi
16.5.2012.

Filip Kiršek, Marija Kranjčević, Petar Kunštek: Kvantno računanje i Shorov algoritam za faktorizaciju
23.5.2012.

Matija Kazalicki: Modularne forme, hipergeometrijske funkcije i kongruencije binomnih suma
30.5.2012.

Ljubica Baćić: O proširenju D(4)-trojke {k-2, k+2, 4k3-4k}
6.6.2012.

Jose Miguel Echarri Hernandez (Universidad del Pais Vasco, Bilbao):
Reciprocity laws: an approach via torsion points of a Jacobian
13.6.2012.

Helena Halas: Asimetrične diofantske aproksimacije
4.7.2012.

Ana Grozdanić: NTRU kriptosustav i rešetke
9.7.2012.

Gorana Aras-Gazić: Aproksimacije razlomcima specijalnog tipa
12.9.2012.

Petra Tadić: Injektivnost specijalizacijskog homorfizma za eliptičke krivulje nad poljem racionalnih funkcija u jednoj varijabli nad poljem algebarskih brojeva
19.9.2012.

Ana Barbir: Zarembina slutnja
26.9.2012.


Natrag na polaznu stranicu Seminara