Seminar za teoriju brojeva i algebru 2004/2005


Florian Luca (Mathematical Institute of UNAM, Morelia, Meksiko):
Concatenating perfect powers
6.10.2004.

Damir Horvat: Algoritmi za brzo množenje prirodnih brojeva
13.10.2004.

Mirta Mataija: Verižni razlomci u kriptoanalizi RSA kriptosustava
20.10.2004.

Volker Ziegler (Technische Universitat Graz, Austrija):
Thue equations over function fields
27.10.2004.

Vinko Petričević: Duljina perioda u razvoju kvadratnog korijena u verižni razlomak
10.11.2004.

Mirsad Puškar: Brojevni sustavi s negativnim znamenkama
24.11.2004.

Andrej Dujella: Eulerov problem o skupovima u kojima je xy + x + y uvijek kvadrat
15.12.2004.

Danijel Kopčinović: Weilovo sparivanje i MOV napad I
26.1.2005.

Danijel Kopčinović: Weilovo sparivanje i MOV napad II
2.2.2005.

Danijel Kopčinović: Metoda računanja indeksa za eliptičke krivulje
23.2.2005.

Mathieu Dutour (Institut Ruđer Bošković, Zagreb):
Geometry of numbers - Delaunay polytopes in lattices
9.3.2005.

Alan Filipin: Neproširivost D(-1)-trojki oblika {1,10,c}
6.4.2005.

Zrinka Franušić: Diofantove četvorke u prstenu Z[√2]
27.4.2005.

Andrej Dujella: Asimptotske ocjene za broj Diofantovih parova, trojki i četvorki
18.5.2005.

Bernadin Ibrahimpašić: Realna polja
1.6.2005.

Bernadin Ibrahimpašić: Valuacije i upotpunjenja
8.6.2005.

Matija Kazalicki: Galoisove grupe trinoma ax7 + bx + c
15.6.2005.

Zrinka Franušić: Proširenja jedne familije Diofantovih trojki u Z[i]
29.6.2005.

Petra Tadić: Nesingularne krivulje
6.7.2005.

Ivan Matić: Teorem Riemanna-Rocha
28.9.2005.


Natrag na polaznu stranicu Seminara