Seminar za teoriju brojeva i algebru 2003/2004


Andrej Dujella: Verižni razlomci i najbolje racionalne aproksimacije
19.11.2003.

Alan Filipin: Thueova jednadžba I
26.11.2003.

Mato Brčić-Kostić: O Zadnjem Fermatovom teoremu
3.12.2003.

Alan Filipin: Thueova jednadžba II
10.12.2003.

Zrinka Franušić: Razlike kvadrata u kvadratnim poljima I
14.1.2004.

Zrinka Franušić: Razlike kvadrata u kvadratnim poljima II
21.1.2004.

Clemens Fuchs (Technische Universitat Graz, Austrija):
Diophantine equations and inequalities involving several linear recurrences
18.2.2004.

Mirta Mataija: Simetrični polinomi
3.3.2004.

Mirta Mataija: Henselova lema
10.3.2004.

Matija Kazalicki: Tajna broja eπ√163
17.3.2004.

Petra Tadić: Mordellov teorem
24.3.2004.

Marcel Maretić: Kodovi za ispravljanje grešaka i McElieceov kriptosustav
14.4.2004.

Yann Bugeaud (Universite Louis Pasteur, Strasbourg, Francuska):
Mahler's and Koksma's classifications of numbers
21.4.2004.

Ana Jurasić: Konstruktibilna proširenja
28.4.2004.

Ana Jurasić: Radikalna proširenja
5.5.2004.

Matija Kazalicki: Atkin-Morainova metoda za testiranje prostosti pomoću eliptičkih krivulja
2.6.2004.

Petra Tadić: Rang eliptičkih krivulja nad Q(T)
9.6.2004.

Maja Andrić: Algoritam za prikaz prostih brojeva pomoću kvadratnih formi
23.6.2004.

Maja Karaga: Lucasovi pseudoprosti brojevi
30.6.2004.

Ana Jurasić: Distribucija kvocijenata u Euklidovom algoritmu
15.9.2004.

Marjan Praljak: Primjena LLL algoritma u kriptoanalizi RSA kriptosustava
22.9.2004.


Natrag na polaznu stranicu Seminara