Seminar za teoriju brojeva i algebru 2001/2002


Andrej Dujella: Diofantove m-torke
21.11.2001.

Tonči Crmarić: Freimanov teorem
5.12.2001.

Ivica Gusić: Geometrija eliptičkih krivulja
12.12.2001.

Ivica Gusić: Aritmetika eliptičkih krivulja
19.12.2001.

Andrej Dujella: Diofantove m-torke i eliptičke krivulje
9.1.2002.

Nedžad Limić: Jednoliko razdijeljene točke u kocki bilo koje dimenzije
16.1.2002.

Andrej Dujella: Konstrukcija eliptičkih krivulja velikog ranga
30.1.2002.

Ivica Gusić: Kompleksno množenje eliptičkih krivulja I
6.3.2002.

Ivica Gusić: Kompleksno množenje eliptičkih krivulja II
13.3.2002.

Igor Urbiha: Stablo razlomaka i Dijkstrina fusc funkcija
27.3.2002.

Boris Širola: Kvadratna polja s trivijalnom grupom klasa ideala i rješivost nekih pellovskih jednadžbi I
3.4.2002.

Boris Širola: Kvadratna polja s trivijalnom grupom klasa ideala i rješivost nekih pellovskih jednadžbi II
17.4.2002.

Tonči Crmarić: Disocirani skupovi, Fourierova analiza i struktura skupova suma
8.5.2002.

Danijel Kopčinović: Eliptičke krivulje u kriptografiji I
15.5.2002.

Danijel Kopčinović: Eliptičke krivulje u kriptografiji II
22.5.2002.

Žaneta Findrik: Advanced Encryption Standard (Rijndael)
5.6.2002.

Danijel Kopčinović: Problem faktorizacije cijelog broja
12.6.2002.


Natrag na polaznu stranicu Seminara