Seminar za teoriju brojeva i algebru 2000/2001


Borka Jadrijević: Dvoparametarska familija Thueovih jednadžbi četvrtog stupnja I
23.5.2001.

Borka Jadrijević: Dvoparametarska familija Thueovih jednadžbi četvrtog stupnja II
31.5.2001.

Borka Jadrijević: Dvoparametarska familija Thueovih jednadžbi četvrtog stupnja III
6.6.2001.


Natrag na polaznu stranicu Seminara