Andrej Dujella - mentorstva doktorskih disertacija:

 1. Borka Jadrijević, Dvoparametarska familija Thueovih jednadžbi četvrtog stupnja (Zagreb, 31.10.2001.)

 2. Zrinka Franušić, Diofantove četvorke u kvadratnim poljima (Zagreb, 29.9.2005.)

 3. Alan Filipin, Sustavi pellovskih jednadžbi i problem proširenja nekih Diofantovih trojki (Zagreb, 2.11.2006.)

 4. Bernadin Ibrahimpašić, Primjena verižnih razlomaka u diofantskim aproksimacijama i kriptoanalizi (Zagreb, 13.12.2008.)

 5. Filip Najman, Kompaktna reprezentacija cijelih kvadratnih brojeva i cjelobrojne točke na eliptičkim krivuljama (Zagreb, 3.2.2010.)

 6. Ana Jurasić, Polinomne varijantne Diofantova problema (Zagreb, 1.10.2010.)

 7. Mirela Jukić Bokun, Eliptičke krivulje velikog ranga nad kvadratnim poljima (Zagreb, 5.7.2011.)

 8. Petra Tadić, Rangovi familija eliptičkih krivulja i primjene na diofantske probleme (Zagreb, 6.7.2011.)

 9. Vinko Petričević, Konvergente verižnih razlomaka i Newtonovi aproksimanti za kvadratne iracionalnosti (Zagreb, 7.7.2011.)

 10. Tomislav Pejković, Polynomial root separation and applications (Separacija korijena polinoma i primjene) (Zagreb i Strasbourg, 21.1.2012.) (zajedničko mentorstvo s Yannom Bugeaudom)

 11. Ivan Soldo, Neki diofantski problemi nad imaginarnim kvadratnim poljima (Zagreb, 2.7.2012.)

 12. Miljen Mikić, Mordell-Weilove grupe i izogenije familija eliptičkih krivulja (Zagreb, 2.12.2014.) (zajedničko mentorstvo s Filipom Najmanom)

 13. Sanda Bujačić, Diofantski problemi sa sumama djelitelja (Zagreb, 18.12.2014.)


Andrej Dujella - mentorstva magistarskih radova:

 1. Alan Filipin, Primjena LLL-algoritma u rješavanju diofantskih jednadžbi (Zagreb, 12.7.2004.)

 2. Bernadin Ibrahimpašić, Matematičke osnove kriptografije javnog ključa (Sarajevo, 31.8.2004.)

 3. Danijel Kopčinović, Problem diskretnog logaritma za eliptičke krivulje (Zagreb, 2.3.2005.)

 4. Petra Tadić, Metode računanja ranga eliptičkih krivulja nad Q(T) (Zagreb, 27.9.2006.)

 5. Ana Jurasić, Diofantske jednadžbe nad funkcijskim poljima (Zagreb, 11.12.2006)

 6. Mirela Jukić Bokun, Mestreova polinomijalna metoda za konstrukciju eliptičkih krivulja velikog ranga (Zagreb, 14.5.2008.)

 7. Vinko Petričević, Periodski verižni razlomci (Zagreb, 1.7.2009.)

 8. Luka Lasić: Visine u diofantskoj geometriji i posljedice abc-slutnje (Zagreb, 30.9.2009.) (zajedničko mentorstvo s Ivicom Gusićem)


Andrej Dujella home page