Matematičke strukture

Kolegij na četvrtoj godini na nakadašnjem smjeru profesor matematike i fizike     3+2   0+0

Predavanja i vježbe: Andrej Dujella


Obavijest: Od 1.1.2008. nema pismenih ispita iz kolegija Matematičke strukture.
Studenti se nakon prijave ispita trebaju javiti A. Dujelli oko dogovora za termin usmenog ispita.
Termini usmenih ispita:

Sadržaj kolegija

1. SKUPOVNE STRUKTURE
      1.1. Skupovi, funkcije i relacije
      1.2. Kardinalni brojevi
      1.3. Konačni i beskonačni skupovi
      1.4. Prebrojivi skupovi
      1.5. Uređeni skupovi
      1.6. Dobro uređeni skupovi
      1.7. Aksiom izbora i njegovi ekvivalenti

2. ALGEBARSKE STRUKTURE
      2.1. Polugrupe i grupe
      2.2. Prsteni i polja


Literatura

  1. K. Horvatić, Linearna algebra, PMF-Matematički odjel, Zagreb, 1995.

  2. S. Kurepa, Uvod u matematiku, Skupovi - Strukture - Brojevi, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.

  3. S. Lang, Algebra, Addison-Wesley, Reading, 1995.

  4. S. Lipschutz, Schaum's outline of theory and problems of set theory and related topics, McGraw-Hill, New York, 1998.

  5. S. Mardešić, Matematička analiza u n-dimenzionalnom realnom prostoru I, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

  6. P. Papić, Uvod u teoriju skupova, HMD, Zagreb, 2000.


Web forum kolegija "Matematičke strukture"


Kolokviji

1996/1997:   1. kolokvij   2. kolokvij
1997/1998:   1. kolokvij   2. kolokvij
1999/2000:   1. kolokvij   2. kolokvij
2005/2006:   1. kolokvij   2. kolokvij

Andrej Dujella home page