[Prethodno poglavlje]   [Sljedeće poglavlje]   [Sadržaj]


2.2. Opis algoritma DES-a

DES šifrira otvoreni tekst duljine 64 bita, koristeći ključ K duljine 56 bitova. Tako se dobiva šifrat koji ponovo ima 64 bita. Algoritam se sastoji od 3 etape:
 1. Za dani otvoreni tekst x, permutiranjem pomoću fiksne inicijalne permutacije IP dobije se x0. Zapišemo x0 = IP(x) u obliku x0 = L0R0, gdje L0 sadrži prva (lijeva) 32 bita, a R0 zadnja (desna) 32 bita od x0.
 2. Određena funkcija se 16 puta iterira. Računamo Li Ri, 1 ≤ i ≤ 16, po sljedećem pravilu:

  Li = Ri -1
  Ri = Li -1f (Ri -1, Ki),

  gdje ⊕ označava operaciju "ekskluzivno ili" (XOR). Funkciju f ćemo opisati kasnije, a K1, K2, ... , K16 su nizovi bitova duljine 48, koji se dobivaju kao permutacije nekih bitova iz K.
 3. Primijenimo inverznu permutaciju IP-1 na R16L16 i tako dobivamo šifrat y. Dakle, y = IP-1(R16L16). Uočimo inverzni poredak od L16 i R16.

DES runda

Funkcija f za prvi argument ima niz bitova A duljine 32, a za drugi argument ima niz bitova J duljine 48. Kao rezultat se dobiva niz bitova duljine 32. Funkcija se računa u sljedeća 4 koraka:

 1. Prvi argument A se "proširi" do niza duljine 48 u skladu s fiksnom funkcijom proširenja E. Niz E(A) se sastoji od 32 bita iz A, permutiranih na određeni način, s time da se 16 bitova pojavi dvaput.
 2. Izračunamo E(A) ⊕ J i rezultat zapišemo kao spoj od osam 6-bitnih nizova

  B = B1B2B3B4B5B6B7B8.

 3. Sljedeći korak koristi 8 tzv. S-kutija (supstitucijskih kutija) S1, ... , S8. Svaki Si je fiksna 4 × 16 matrica čiji su elementi cijeli brojevi između 0 i 15. Za dani niz bitova duljine 6, recimo Bj = b1b2b3b4b5b6, računamo Sj (Bj) na sljedeći način. Dva bita b1b6 određuju binarni zapis retka r od Sj (r = 0,1,2,3), a četiri bita b2b3b4b5 određuju binarni zapis stupca c od Sj (c = 0,1,2,...,15). Sada je Sj (Bj) po definiciji jednako Sj (r,c), zapisano kao binarni broj duljine 4. Na ovaj način izračunamo Cj = Sj (Bj), j = 1,2,...,8.
 4. Niz bitova C1C2C3C4C5C6C7C8 duljine 32 se permutira pomoću fiksne završne permutacije P. Tako se dobije P(C), što je po definiciji upravo f(A,J).

DES funkcija

Konačno, trebamo opisati računanje tablice ključeva K1, K2, ... , K16 iz ključa K. Ključ K se sastoji od 64 bita, od kojih 56 predstavlja ključ, a preostalih 8 bitova služe za testiranje pariteta. Bitovi na pozicijama 8, 16, ... , 64 su definirani tako da svaki bajt (8 bitova) sadrži neparan broj jedinica. Ovi bitovi se ignoriraju kod računanja tablice ključeva.

 1. Za dani 64-bitni ključ K, ignoriramo paritetne bitove, te permutiramo preostale bitove pomoću fiksne permutacije PC1. Zapišemo PC1(K) = C0D0, gdje C0 sadrži prvih 28, a D0 zadnjih 28 bitova od PC1(K).
 2. Za i = 1, 2, ... , 16 računamo:

  Ci = LSi (Ci -1),
  Di = LSi (Di -1),
  Ki = PC2(Ci Di).

  LSi predstavlja ciklički pomak ulijevo za 1 ili 2 pozicije, u ovisnosti od i. Ako je i = 1, 2, 9 ili 16, onda je pomak za jednu poziciju, a inače je pomak za dvije pozicije. PC2 je još jedna fiksna permutacija.

Ovim je u potpunosti opisan postupak šifriranja.

Dešifriranje koristi isti algoritam kao šifriranje. Krenemo od šifrata y, ali koristimo tablicu ključeva u obrnutom redoslijedu: K16, K15, ... , K1. Kao rezultat dobivamo otvoreni tekst x.

Uvjerimo se da ovako definirana funkcija dešifriranja dK zaista ima traženo svojstvo da je dK(y) = x. Podsjetimo se da smo y dobili kao y = IP-1(R16L16). Stoga se primjenom inicijalne permutacije na y dobije y0 = R16L16. Nakon prve runde dešifriranja, lijeva polovica postaje L16 = R15, a desna R16f(L16,K16). No, iz zadnje runde šifriranja znamo da vrijedi

R16 = L15f(R15,K16) = L15f(L16,K16).

Zato je R16f(L16,K16) = L15. Znači, nakon jedne runde dešifriranja dobivamo R15L15. Nastavljajući taj postupak, nakon svake sljedeće rudne dešifriranja dobivat ćemo redom: R14L14, R13L13 ..., R1L1 i nakon zadnje runde R0L0. Preostaje zamijeniti poredak lijeve i desne polovice i primijeniti IP-1. Dakle, na kraju postupka dešifriranja dobivamo IP-1(L0R0), a to je upravo otvoreni tekst x, što je i trebalo dokazati.

Vidimo da razlog za zamjenu lijeve i desne polovice prije primjene permutacije IP-1 leži upravo u želji da se za dešifriranje može koristiti isti algoritam kao za šifriranje.


[Prethodno poglavlje]   [Sljedeće poglavlje]   [Sadržaj]
Web stranica kolegija Kriptografija Andrej Dujella - osobna stranica