Andrej Dujella: Teorija brojeva - Errata et addenda

Popis korekcija i dodatnih komentara za sveučilišni udžbenik Teorija brojeva, Školska knjiga, drugo izdanje, 2024.


2.3 Prosti brojevi

Str. 36, redak 2: Umjesto "(1601.-1665.)" vjerojatno treba pisati "(1607.-1665.)" (vidjeti https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat).

8.8 Simultane aproksimacije

Str. 227, redak 6: Umjesto "j = 1...,m" treba pisati "j = 1,...,m". (Hvala Tomislavu Pejkoviću.)

8.9 LLL-algoritam

Str. 234, redak 17: Umjesto "||b1||" treba pisati "b1". (Hvala Tomislavu Pejkoviću.)

13.2 Rothov teorem

Str. 393, redak 12: Umjesto "|x1" treba pisati "|x1|". (Hvala Tomislavu Pejkoviću.)

14.4 Baker-Davenportova redukcija

Str. 436, redak 2 odozdo: Umjesto "742265900639684191" treba pisati "742265900639684111". (Hvala Tomislavu Pejkoviću.)

14.6 Diofantove m-torke

Str. 448:
Trenutni broj referenci na web stranici [93] https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/dtuples.html je 532.

15.1 Uvod u eliptičke krivulje

Str. 454: Elementarni dokazi svojstva asocijativnosti mogu se naći u člancima:
S. Friedl, An elementary proof of the group law for elliptic curves, Groups Complex. Cryptol. 9 (2017), 117-123.
S. Zwegers, On the associativity of the addition on elliptic curves, preprint, 2024.

15.5 Rang eliptičke krivulje

Str. 497, redak 7: Umjesto b'i treba pisati b˜'i. (Hvala Tomislavu Pejkoviću.)

Str. 499, redak 10 odozdo: Umjesto "ranga 14" treba pisati "ranga ≥ 14".

16.5 Algoritam za rješavanje Thueove jednadžbe

Str. 552, redak 9 odozdo: Primijetimo da budući da je g ireducibilan i s ≥ 1, jedini korijeni iz jedinice koji pripadaju K su ± 1.

Str. 554, redak 3 odozdo: Umjesto β(i1) treba pisati βi1; umjesto μ(i1) treba pisati μi1; umjesto β(ir) treba pisati βir; umjesto μ(ir) treba pisati μir.

Bibliografija

Referenca [54] objavljena je u časopisu:
M. Cipu, Y. Fujita, On the length of D(±1)-tuples in imaginary quadratic rings, Bull. Lond. Math. Soc. 56 (2024), 274-287.

Indeks pojmova

Str. 600: Umjesto "Thue, Alex" treba pisati "Thue, Axel".


Errata et addenda za prvo izdanje, 2019.


Komentare, primjedbe i sugestije u vezi knjige možete poslati na e-mail adresu duje@math.hr. Posebno ću biti zahvalan svima koji ukažu na nedostatke ili moguće pogreške u knjizi.


Web stranica knjige Teorija brojeva Andrej Dujella - osobna stranica